Varberg Energi AB

Vad är HAN-porten?

Uppdaterad

HAN-porten är kundgränssnittet på elmätaren. Den möjliggör att du som kund kan få ut mätdata. Våra Kamstrupmätare har en tom så kallad HAN-port. I denna port kan man ansluta två olika HAN-moduler, den ena ger dig ett RJ45 uttag och den andra ett RJ12 uttag. Läs specifikationerna innan du väljer.

Du kan bara få ut data från mätaren, inget kan skickas till den. Vi tillhanda håller endast själva uttaget på mätaren. Den utrustning och tillbehör du behöver för att få i gång dina smarta hem-lösningar får du bekosta själv.

warning Created with Sketch.