Varberg Energi AB

Storlek på säkring

Uppdaterad

Storleken på huvudsäkringen, som i regel sitter i anslutning till din elmätare, skyddar din anläggning och sätter också en gräns för hur mycket ström du kan använda samtidigt. Med hjälp av en auktoriserad elinstallatör kan du enkelt säkra upp eller säkra ner ifall behoven ändras i samband med exempelvis en utbyggnad eller renovering.

Här hittar du våra elnätspriser.

warning Created with Sketch.