Varberg Energi AB

Hur fungerar solcellsmätningen?

Uppdaterad

Vi mäter på alla tre faser in till din fastighet, hela tiden. Både vad du förbrukar från elnätet och vad du levererar ut på elnätet. Din solcellsanläggning levererar i första hand till ditt hus. Behöver inte du elen kommer den levereras ut på vårt elnät. Det är den elen vi mäter och som du kan få betalt för. Behöver du mer el än vad dina solceller producerar kommer du att köpa el från elnätet.

Vi mäter alltså inte vad dina solceller producerar, utan överskottet, det som du inte behövde och som levererades ut på elnätet. Vi mäter inte heller vad ditt hus förbrukar, utan hur mycket du behövde köpa från elnätet när dina solceller inte levererade.

warning Created with Sketch.