Varberg Energi AB

Hur och vilken information kan jag få ut från mätaren?

Uppdaterad

Genom kundgränssnittet, HAN-porten, kan du som kund få ut bland annat ström och spänning per fas samt effekt och energi uppdaterat var tionde sekund. Det är bara våra senaste mätare, OmniPower, som har en HAN-port. På våra andra modeller finns inget kundgränssnitt.

warning Created with Sketch.