Varberg Energi AB

Hur kan jag använda mitt Ferroamp-system när jag optimerar mot stödtjänster?

Uppdaterad

Du kan fortsätta att använda Ferroamp-systemet samtidigt som du bidrar med stödtjänster. Inställningarna som krävs för att delta på balansmarknaden leder dock till vissa begränsningar av användningen i den egna fastigheten.

  • Med ett mindre tillgängligt SoC-område minskar energimängden som är tillgänglig för urladdning och batteriet kan alltså inte ladda ur under lika lång tid.
  • Du kan inte helt avstå från att leverera solel till elnätet eftersom exportbegränsningen måste vara avstängd.

Under ett störningsevent då frekvensregleringsreserven aktiveras kommer stödtjänsten att prioriteras före dina egna inställningar vilket kan leda till att:

  • Peak Shaving inaktiveras tillfälligt. Om en effekttopp inträffar samtidigt som ett störningsevent kommer toppen alltså inte att kapas.
  • Extern styrning av systemet påverkas tillfälligt.
Guide taggad med: Batteri ferroamp flex batteri
warning Created with Sketch.