Varberg Energi AB

Kan jag som privatperson få skattereduktion för grön teknik?

Uppdaterad

Solcellspaneler/laddbox

Om du ska installera solceller/laddbox kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Mer om detta läser du på Skatteverkets hemsida.

Batterier Ferroamp

Enligt beslut från Skatterättsnämnden gäller inte grönt avdrag batterier från Ferroamp om de används för stödtjänster. För att berättiga till grönt avdrag får batteriet enligt Skatterättsnämnden endast användas till att lagra egenproducerad el med undantag för sådan laddning som är nödvändig för underhåll av batteriet. 

Läs mer om detta hos Skatteverket - Grön teknik

warning Created with Sketch.