Varberg Energi AB

Vad är en växelriktare?

Uppdaterad

En växelriktare omvandlar likström till växelström. Alla solcellsanläggningar har en växelriktare så att all el som produceras kan användas. Växelriktaren finns även tillsammans med batteriinstallationen.

Guide taggad med: Batteri växelmätare
warning Created with Sketch.