Varberg Energi AB

Vad är VIVA Rörligt med timpris?

Uppdaterad

Om du vill styra din elanvändning till timmar då elpriset är lägre finns möjligheten att välja VIVA Rörligt med timpris. Eftersom efterfrågan på el är större på dagen än på kvällar, nätter och helger så avspeglar det sig även i timpriserna* på Nord Pool (elbörsen) - Nord Pool (nordpoolgroup.com).

Timpriserna är olika beroende på i vilket elområde du har ditt elabonnemang. Nätområden.se (natomraden.se). Avtalet VIVA Rörligt med timpris ger dig möjlighet att själv påverka dina elkostnader genom att aktivt styra din elanvändning till lågpristimmar.

Här kan du läsa mer om hur Energiföretagen förklarar elavtal med timmätning.

Vid beställning av VIVA Rörligt med timpris kontaktar vi ditt elnätsföretag som då har 3 månader på sig att ställa om din elmätare till att samla in timvärden. Ändring till timmätning är kostnadsfritt. Har du frågor eller vill beställa VIVA Rörligt med timmätning, kontakta Kundservice.

*Nord Pools timpris är vårt inköpspris. Påslag, kostnader för förnybar el, handelsavgifter, elcertifikat samt moms tillkommer.

Klicka här för att se alla våra avtal samt priser.