Varberg Energi AB

Vad är menas med anvisat elpris?

Uppdaterad

Om du inte aktivt har valt att ingå avtal om elpris anvisar elnätsföretaget dig till en elhandelsleverantör och du debiteras ett så kallat anvisat pris.

Anvisat pris fungerar på samma sätt som Rörligt pris men med ett högre påslag. Anvisat pris har ingen uppsägningstid.

Guide taggad med: elhandel elhandelsavtal elpris
warning Created with Sketch.