Varberg Energi AB

Vad är menas med anvisat elpris?

Uppdaterad

Om du inte aktivt har valt att ingå avtal om elpris anvisar elnätsföretaget dig till en elhandelsleverantör och du debiteras ett så kallat anvisat pris.

VIVA Bas är Varberg Energimarknads anvisade elpris som du automatiskt får om du inte väljer någon annan form av VIVA-avtal i samband med inflyttning. Det fungerar på samma sätt som VIVA Rörligt men med ett högre påslag. VIVA Bas har ingen bindningstid.

Guide taggad med: elhandel elhandelsavtal elpris