Varberg Energi AB

Kan jag påverka mina elkostnader?

Uppdaterad

Om möjligheten finns kan du sänka din fasta elnätsavgift genom att byta till en lägre säkring. Det är bra att prata med en elektriker som kan göra en bedömning om förutsättningarna i just din bostad. Vilken storlek av säkring som är lämplig för din bostad beror på vilken typ av uppvärmning samt hur mycket effektuttag du har för övrigt (ex diskmaskin, tvättmaskin, golvuppvärmning m m). På vår hemsida finner du information om aktuella elnätsavgifter och säkringsabonnemang.

Den rörliga avgiften för både elnät och elhandel påverkas av hur mycket el du använder. Genom att t ex byta till ledbelysning, mer energisnåla apparater, byte till energisnåla fönster mm bidrar du till att minska din elanvändning och därmed får du även lägre rörliga elkostnader.
elhandelssidan kan du även se till att du har tecknat ett elhandelsavtal så att du inte har ett anvisat elpris.