Varberg Energi AB

Jag skall bygga ny villa, vad ska jag tänka på?

Uppdaterad

El och elnät:
Kontakta först en elinstallatör - en auktoriserad elektriker med egenkontrollprogram. Att installatören är auktoriserad och har ett egenkontrollprogram kan du kontrollera på Elsäkerhetsverkets hemsida www.elsakerhetsverket.se, ”Kolla elföretaget”.

Installatören skickar in en föranmälan till oss på Installatörswebben tillsammans med en kopia av din nybyggnadskarta, med fasadmätarskåpets placering inritad. Anmälan om permanent servisledning skall vara oss tillhanda senast tre månader innan önskad tillkopplingsdag (detta gäller inom planlagt område, utanför planlagt område bör du skicka in ärendet minst tolv månader innan). Har du frågor är du välkommen att kontakta oss måndag-fredag kl 8-10 på telefon 0340-62 88 23.

Under uppförandet av din villa behöver du oftast byggström, som din elektriker beställer och ansvarar för. Byggströmsanmälan görs på samma ställe som den permanenta anläggningen, dvs via Installatörswebben.
Kom ihåg att kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 om du vill teckna ett elavtal även för din byggström.

Fjärrvärme:
Du skall se till att du har en planritning och en tomtkarta som du skickar till oss tillsammans med din installatörs föranmälan. Det är viktigt att vi får in dina papper i tid så att vi kan ansluta dig till fjärrvärme i god tid tills du skall bygga.
Kontakta oss på telefonnummer 0340-62 88 12 för att se hur planerna för fjärrvärme ser ut i ditt område.

Internet:
För att få tillgång till net@seaside kontaktar du först vår avdelning för IT-sälj på telefonnummer 0340-62 88 21 för att se om det finns möjlighet för dig att få net@seaside levererat till din villa.

warning Created with Sketch.