Varberg Energi AB

Vad är en energideklaration?

Uppdaterad

En energideklaration är ett dokument som visar hur mycket energi som går åt i en byggnad under normalt brukande. Byggnaden blir klassificerad och får ett primärenergital, kWh/m2 Atemp (den uppvärmda golvarean i huset). Syftet med energideklarationen är att minska energianvändningen i våra byggnader och kunna jämföra olika byggnaders energibehov. Skalan för energiklassningen är A-G, där A är den bästa klassen.

Giltighetstiden på en energideklaration är 10 år.

Guide taggad med: energianvändning energideklaration energikostnad
warning Created with Sketch.