Varberg Energi AB

Vad är det jag betalar på elfakturan?

Uppdaterad

Avgiften för elnätet innehåller en fast del (abonnemangsavgiften) och en rörlig del (elöverföringsavgiften).
Den fasta delen varierar med säkringens storlek eller den abonnerade effekten.
Den rörliga delen varierar med användningen (öre/kWh). Här får du mer information om våra elnätsavgifter.

Via elnätsfakturan betalar du även energiskatt till staten (den baseras på hur mycket kWh du förbrukar) samt en årsavgift och moms.


Gällande elhandeln betalar du för den elen du använder till ett avtalat pris som kan vara bundet eller rörligt. Har du inte gjort något val av elavtal så har du ett anvisat elpris men vårt råd är att alltid ha ett avtalat elpris, eftersom anvisningspriset som regel ligger högre.