Varberg Energi AB

När kommer elstödet till privatpersoner för november-december 2022

Uppdaterad

Svenska kraftnäts hemsida kan du läsa mer om elstödet för privatpersoner i hela landet.

Försäkringskassan har fått i uppdrag att sköta utbetalningen.

warning Created with Sketch.