Varberg Energi AB

Utbetalning av elpriskompensation/högkostnadsskydd 2022/2023?

Uppdaterad

Försäkringskassan hanterar tillsammans med Swedbank utbetalningen av elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4 för perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022. Utbetalningarna av elstöd startar den 20 februari. Läs mer vad som gäller för dig på Försäkringskassans webbplats. 

Elstödet betalas ut till privatpersoner som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 och 4) och som var innehavare av elnätsavtalet vid brytpunkten för stödet den 17 november 2022

Svenska kraftnät ansvarar för modellen som används för att beräkna elstödet: Elstöd till privatpersoner (svk.se)

Beräkningarna baseras på uppgifterna som elnätsföretagen har rapporterat in till Försäkringskassan. Uppgifter om din elförbrukning hittar du på Mina Sidor, eller under rubriken Fakturaspecifikation på dina fakturor.

warning Created with Sketch.